Kontakt

 
Heggland Utvikling AS
Industritoppen 17 Stoa
4848 Arendal

Org. nr. 995 419 173

Niels Lyhne
Telefon 909 45 745
niels@lyhne.no

Per Øyvind Heggland
Telefon 918 11 078
post@heggland-bygg.no

 

Eiere, ansatte og samarbeidspartnere i Heggland Utvikling besitter kompetanse for utvikling av hus og tomteområder og har sentral godkjenning for følgende arbeidsområder:

  • Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1
  • Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1
  • Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1
  • Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2
  • Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2

Eiere av Heggland Utvikling AS:
Per Øyvind Heggland
Niels Lyhne